ตลาดเครื่องจักสานพนัสนิคม


ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนสระตราง หลังตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดเก่า) ในเขตเทศบาลเมืองพนัสนิคม เป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานหลากหลายรูปแบบที่ทำจากไม้ไผ่และหวาย ทั้งที่เป็นของใช้ในครัวเรือน ของใช้ในชีวิตประจำวัน เครื่องประดับ ของขวัญ ของฝาก หรือนำไปตกแต่งบ้าน ตลาดเครื่องจักสานพนัสนิคม เป็นแหล่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่ยอมรับของคนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งไปขายในห้างชั้นนำของประเทศ และส่งไปตลาดต่างประเทศ ทั้งแถบประเทศยุโรป อเมริกา และญี่ปุ่น

เดิมชาวพนัสนิคมที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานใหม่เป็นคนเชื้อสายลาว จีน และชาวไทย พื้นบ้านเดิมก็เป็นเกษตรกรแทบทั้งสิ้น จึงเริ่มต้นชีวิตด้วยการใช้วัสดุท้องถิ่นมาทำเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพประจำวันแทบทั้งนั้น ยิ่งเมืองพนัสนิคมเดิมเป็นป่าใหญ่อยู่แล้วก็ยิ่งหาวัสดุมาผลิตเครื่องจักสานได้ง่าย        ชาวลาวจะปลูกกอไผ่สีสุกไว้ประจำบ้านเสมอ ชาวจีนที่มาอยู่เช่นเดียวกัน จึงเกิดเครื่องใช้ประจำวันประจำครอบครัวที่ใช้ไม้ไผ่ประดิษฐ์ขึ้นแทบทั้งสิ้น อย่างเครื่องใช้ เช่น กระบุงใส่ข้าวเปลือก กระจาดใส่ผัก ตะกร้าใส่สิ่งของเดินทาง หลัวใส่ของและหาบของไปขาย ฯลฯ ยังไม่นับหมวกลาว หมวกจีน ที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันอีกต่างหาก ต่อมาครอบครัวที่ไม่ค่อยมีวัสดุมาผลิตของใช้ก็ไปขอซื้อจากผู้ที่ผลิตได้เก่งได้ง่ายจนกลายเป็นการค้าในชุมชน และกลายมาเป็นตลาดเครื่องจักสานตามความต้องการของสังคมจนทุกวันนี้ อำเภอพนัสนิคมผลิตสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องประดับ ของขวัญ ของฝาก จากไม้ไผ่และหวายเรื่อยมา จึงเกิดศูนย์ผลิตและร้านค้าเครื่องจักสานเรื่อยมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2470 แล้ว

แหล่งท่องเที่ยวทางโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ประวัติศาสตร์
รายชื่อ ที่ตั้ง
พระพนัสบดี หอพระพนัสบดี
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
พระพุทธมิ่งเมือง วิหารพระพุทธมิ่งเมือง
เทศบาลเมืองพนัสนิคม
ตำบล พนัสนิคม
เมืองพระรถ ตำบล หน้าพระธาตุ
โคหิน วัดหน้าพระธาตุ บ้านไร่ หมู่ที่ 1
ตำบล หน้าพระธาต
เนินพระธาตุ บ้านโก่ย หมู่ที่ 4
ตำบล หน้าพระธาตุ
หอไตรปิฏกกลางน้ำ วัดใต้ต้นลาน บ้านใต้ หมู่ที่ 9
ตำบล ไร่หลักทอง
วัดโบสถ์ วัดโบสถ์ หมู่ที่ 6
ตำบล วัดโบสถ์
โคกพนมดี วัดโคกพนมดี บ้านดอนกุ่ม หมู่ที่ 3
ตำบล ท่าข้าม
สระสี่เหลี่ยม บ้านตม หมู่ที่ 6 ตำบล สระสี่เหลี่ยม
หลวงพ่อติ้ว วัดหัวถนน บ้านกลางในตลาด
หมู่ที่ 4 ตำบล หัวถนน
แหล่งท่องเที่ยวทาธรรมชาติและศิลปวัฒนธรรม
รายชื่อ ที่ตั้ง
ตลาดเครื่องจักสาน เทศบาลเมืองพนัสนิคม
ตำบล พนัสนิคม
แหล่งผลิตผลไม้ดินปั้นจิ๋ว บ้านหนองกระพง หมู่ที่ 1,12
ตำบล นาเริก
แหล่งค้างคาวแม่ไก่ วัดหลวง บ้านดอนสะแก หมู่ที่ 7
ตำบล วัดหลวง
ถ้ำนางสิบสอง
หมอนนางสิบสอง
วัดหมอนนาง หมู่ที่ 9
ตำบล หมอนนาง
ศาลาการเปรียญ
วัดชุมแสงศรีวนาราม
ศบ้านชุมแสง หมู่ที่ 10
ตำบล หมอนนาง
หลวงพ่อโด่
วัดนามะตูม
บ้านนามะตูม หมู่ที่ 6
ตำบล นามะตูม
หลวงปู่ม่น
วัดเนินตามาก
บ้านเนินตามาก หมู่ที่ 7
ตำบล โคกเพลาะ
วัดอุทกเขปสีมาราม บ้านเนินหนองไทร หมู่ที่ 4 ตำบล วัดโบสถ์
ศาลพระรถ บ้านตม หมู่ที่ 6
ตำบล สระสี่เหลี่ยม
ศาลเจ้าฉี่ปุยเนี้ยว เทศบาลเมืองพนัสนิคม
เยื้องที่ว่าการ อำเภอพนัสนิคม
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
รายชื่อ ที่ตั้ง
ประเพณีไหวพระจันทร์ เทศบาลเมืองพนัสนิคม
ตำบลพนัสนิคม
ประเพณีสงกรานต์ เทศบาลเมืองพนัสนิคม
ตำบลพนัสนิคม
ประเพณีกองข้าว เทศบาลเมืองพนัสนิคม
ตำบลพนัสนิคม
ประเพณีบุญกลางบ้าน เทศบาลเมืองพนัสนิคม
ตำบลพนัสนิคม
การแสดง เอ็งกอ เทศบาลเมืองพนัสนิคม
ตำบลพนัสนิคม
การทายโจ๊กปริศนา เทศบาลเมืองพนัสนิคม
ตำบลพนัสนิคม
สปา แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลพนัสนิคม
ตำบล พนัสนิคม
อนุสรณ์สถาน
ชาตรี ศรีชล
ณ วัดนากระรอก ตำบลทุ่งขวางจำนวนผู้เข้า่ชมเว็บไซต์
 

Copyright © 2011 ศูนย์บริการข้อมูลและส่งเสริมการท่องเที่ยว อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี